Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov

SC MIKIM SRL

 

 

       

PROGRAM  DE  PREVENIRE  ŞI  REDUCERE  A  CANTITĂŢILOR

DE  DEŞEURI  GENERATE  ÎN  ANUL  2018

 

 

1.     Importanţa gestionării deşeurilor

     Deşeurile de orice fel constituie o problemă de actualitate datorită creşterii continue a cantităţii şi tipurilor acestora, deoarece acestea prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.Creşterea cantităţii de deşeuri conduce la un consum mai mare de materii prime şi energie.

     Generarea unei cantităţi mai mari de deşeuri este determinată de creşterea nivelului de trai, creşterea producţiei economice dar şi gestionarea ineficientă a resurselor.

     Scăderea cantităţii de deşeuri generate se poate realiza prin:

      prevenirea producerii deşeurilor

      mai buna folosire a resurselor

      adoptarea de noi tipare de consum.

    Crearea unui sistem modern de management al deşeurilor poate contribui la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, prin stabilirea unui sistem care să trateze fiecare tip de deşeu în parte, în vederea protejării mediului.Reducerea volumului de deşeuri depozitate şi protejarea resurselor naturale presupun implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea deşeurilor refolosibile.

    Prin implementarea prevederilor legale în activitatea curentă a agenţilor economici se preconizează că impactul deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va reduce semnificativ.

2.     Prezentarea societăţii

     SC MIKIM SRL are ca obiect de activitate producerea ambalajelor din lemn în special a paleţilor din lemn.Întrucât produsele societăţii noastre nu se livrează ambalate nu avem deşeuri de ambalaje.

    Deşeuri produse:

      deşeuri municipale amestecate care sunt stocate în europubele amplasate pe suprafaţă betonată

      deşeuri de lemn şi rumeguş.Deşeurile de lemn sunt stocate în containere de lemn şi sunt folosite la centralele termice pentru încălzire şi producerea apei calde.Rumeguşul este transportat prin instalaţia de exhaustare în silozul acesteia de unde se alimentează automat centrala termică nr.1 care produce agentul termic necesar încălzirii uscătoarelor de cherestea.

      cenuşa rezultată de la centralele termice este folosită ca îngrăsământ pe terenul din spatele halelor de producţie.

      deşeuri din transport : ulei uzat, filtre de ulei, anvelope rezultate de la stivuitoarele din dotarea societăţii.

      deşeuri din metal apar ocazional la casarea utilajelor vechi

      deşeuri din plastic sunt constituite din pet-uri colectate selectiv

3.     Eliminarea deşeurilor

    Deşeurile municipale si deseurile din plastic sunt preluate de SC CIBIN SRL  conform contractului nr.10/01.10.2016, valabil pe o perioadă de 3 ani.

    Deşeurile de metal  sunt preluate de SC REMAT SA conform contractului nr.C 1995/24.11.2014.

    Anvelopele uzate  sunt preluate  de SC TEHNOCOMPUTER SRL

    Uleiul uzat şi filtrele de ulei sunt preluate de firma SC ZO TRANS SRL conform contractului de service  încheiat în data de 04.07.2018 valabil pe o perioadă de un an.Acesta predă uleiul uzat şi filtrele la SC RIAN CONSULT SRL.

4.     Valorificarea deşeurilor

     Deşeurile din lemn şi rumeguş sunt arse în centralele termice proprii pentru obţinerea agentului termic necesar încălzirii spaţiilor de producţie şi a uscătoarelor de cherestea.

 

     5.Măsuri de minimizare a cantităţilor de deşeuri produse de SC MIKIM  SRL

 

      pentru scăderea cantităţii de deşeuri de lemn, cheresteaua din care se taie elementele pentru paleţi se aduce la dimensiuni cât mai apropiate de cele necesare realizându-se în acelaşi timp economii financiare şi de energie.

      micşorarea cantităţii de deşeuri menajere se realizează prin colectare separată a deşeurilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal.În acest scop a fost instruit întreg personalul şi s-au amplasat containere inscripţionate în diferite puncte de pe platformă.

      S-au incheiat contracte cu firme specializate in valorificarea/eliminarea deseurilor

      Se urmareste utilizarea cat mai eficienta a resurselor

      Valorificarea anumitor tipuri de deseuri in procesul de productie