Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov Mikim Brasov | Paleti autorizati EPAL Brasov | paleti tip EUR Brasov | Ambalaje de lemn Brasov

 

SC MIKIM SRL

 

 

 DECLARAŢIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE ŞI MEDIU

  

  Politica referitoare la managementul calităţii şi protecţiei mediului a   SC MIKIM SRL se referă la fabricarea de ambalaje din lemn,în special a paletelor din lemn şi constă în preocuparea de a satisface necesităţile explicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale şi realizării de profit.

   Pentru a pune în practică această politică,conducerea SC MIKIM SRL a implementat şi certificat un sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.

   Obiectivele principale în domeniul calităţii şi protecţiei mediului ale organizaţieie noastre sunt următoarele:

  ◘ livrarea de produse conforme condiţiilor specificate,la termenele stabilite,în scopul creşterii satisfacţiei clienţilor;

  ◘ prevenirea neconformităţilor în toate fazele de realizare a produsului,ceea ce va conferi încredere clienţilor şi va aduce beneficii organizaţiei şi angajaţilor;

  ◘ instruirea şi motivarea personalului pentru îmbunătăţire continuă şi realizarea unei culturi a organizaţiei în ceea ce priveşte calitatea şi protecţia mediului înconjurător;

  ◘ evaluarea permanentă a riscurilor aferente proceselor şi implementarea unei abordari ce are ca scop evitarea, eliminarea sau reducerea riscurilor.

  ◘ diminuarea cantitativă,reciclarea,valorificarea şi eliminarea controlată a deşeurilor;

  ◘ menţinerea şi lărgirea sectorului de piaţă;

  ◘ certificarea conformităţii sistemului de management integrat calitate-mediu

  Ca manager al SC MIKIM SRL mă angajez:

  ◙ să asigur comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii referitoare la calitate şi protecţia mediului la toate nivelurile organizaţiei;

  ◙ să asigur resursele umane şi materiale necesare;

  ◙ să asigur funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi protecţiei mediului, pentru a preveni poluarea.

  ◙ să analizez periodic politica şi să o îmbunătăţesc continuu.                                              

  Reprezentantul managementului pentru calitate şi protecţia mediului are responsabilitate şi autoritate pentru implementarea şi menţinerea politicii referitoare la calitate şi protecţia mediului.

  Participarea la implementarea şi menţinerea sistemului de management integrat este sarcină de serviciu a fiecărui angajat.Răspunderea pentru calitate şi protecţia mediului este a tuturor şi a fiecărui angajat în parte.

  Nu se admit abateri de la politica în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau proces din organizaţie.

 

22.03.2018